Home

Stichting YEOH & Culture is een stichting dat zich richt op kansarme kinderen en jongeren vooralsnog in de wijk Mariahoeve in Den Haag.

We zijn als gezin een bewonersinitiatief begonnen in 2013. Ons bewonersinitiatief heette toen Young Eagles of Hope. De activiteiten hebben we eerst vanuit huis aangeboden. In april 2015 hebben we een locatie gevonden in het Wijkcentrum Mariahoeve. Op 25 februari jl. is de Stichting YEOH & Culture opgericht.

De kinderen zijn de nieuwe generatie, ze hebben onze hulp nodig. Als wij voorzien in de basisbehoeften, in hun studie, maar ook de kinderen en jongeren uit het sociale isolement halen, dan kunnen zij opgroeien tot bijzondere en krachtige kinderen. Door middel van deze stichting hopen wij dat zij hun gaven en talenten leren ontdekken en te ontwikkelen die ze weer kunnen gebruiken in hun dagelijkse leven.

Dus laten we de kinderen / jongeren en hun gezinnen helpen. Zij hebben liefde, kracht en hoop nodig.  En dat willen we hun geven.

We zijn dankbaar dat we een nieuw team hebben gevormd. Op dit moment hebben we 4 vrijwilligers die ons op alle gebieden ondersteunen en 2 vrijwilligers die danslessen geven. Binnenkort zullen de vrijwilligers zich voorstellen.

We zijn dankbaar om aan te kondigen dat we binnenkort meerdere activiteiten kunnen gaan opstarten Dankzij de vrijwilligers / stagiaires die zich hebben aangemeld bij onze stichting kunnen we binnenkort meer activiteiten gaan aanbieden.  Zo starten we op: – donderdag 9 maart voor YEOH JUNIOR (leeftijd vanaf 10 jaar) om 18.00 uur tot 19.00 uur met extra dansles. – Binnenkort starten we op de vrijdagmiddagen van 16.00 – 17.00 uur met sportactiviteiten. Zie tabblad activiteiten – sport voor meer informatie. Dankzij de Basisschool de Vuurvlinder kunnen we deze activiteit aanbieden. Zij stellen de sportzaal voor ons ter beschikking.

Stichting YEOH & Culture zoekt meerdere vrijwilligers 
VRIJWILLIGER Algemeen
Stichting YEOH & Culture is een stichting die zich richt op de kwetsbare gezinnen vooralsnog in de wijk Mariahoeve. Stichting YEOH & Culture wil kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 – 18 jaar die in armoede leven een kans bieden om zichzelf te kunnen zijn. Veel van deze kinderen / jongeren hebben geen sociale activiteiten zoals sport, dans of andere evenementen. We stellen onze tijd beschikbaar om deze groep een veilige plek te kunnen bieden waar ze kunnen spelen, knutselen, dansen en andere activiteiten kunnen doen. Als organisatie zonder winstoogmerk draait Stichting YEOH & Culture op subsidies, sponsors en giften van donateurs. Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter de organisatie en worden begeleid door onze ervaren krachten.

De uitdaging Onder begeleiding van de ervaren kracht werk je mee aan de vergroting van de naamsbekendheid van de stichting in de wijk Mariahoeve. Je ondersteunt bij diverse activiteiten. Te denken valt aan creatieve activiteit, sport en spel, dans en zang, maar ook bij de maaltijdverstrekking.

Taken (het is mogelijk te kiezen voor slechts één van deze taken) • Ondersteunen en mee bedenken van de creatieve activiteit op de woensdagmiddag • Ondersteunen van de zang- en danslessen op de woensdagmiddag en donderdagavond en ook bij optredens • Ondersteunen bij de maaltijdvoorziening (koken, begeleiden van kinderen) op de vrijdagavond (wordt binnenkort opgestart).

  • Begeleiden van bijvoorbeeld zaalvoetbal, kinderen de basis van voetbal leren of andere sportactiviteiten
  • Het onderhouden van de facebookpagina en/of twitteraccount van de stichting.

Competenties • passie voor kinderen is een pré

  • Samenwerken
  • Creatief denken
  • Mondelinge communicatie
  • Schriftelijke communicatie

Wij bieden • Een gezellige plek om ervaring op te doen met kinderwerk • Een plek waar je je eigen taken kunt ontwikkelen maar waar samenwerking heel belangrijk is • Voldoening halen uit het neerzetten van een geslaagde middag / avond voor de kinderen

Reacties Neem contact op met Bianca Appel via telefoonnummer 06-43614683 of mail voor meer informatie naar info@yeoh.nl.

Hou deze site, FB en Twitter goed in de gaten voor meer informatie.

Stichting YEOH & Culture, KVK 65440773
RSIN: 8561.13.414